ZÁBAVA A DIVADLO DĚLNICKÉ DRUŽINY POKROKU, 15.12.1894


Zábava a divadlo Dělnické Družiny Pokroku. Příští sobotu, dne 15. prosince 1894, večer o 8 hodin pořádá spolek „Dělnická Družina Pokroku“ v místnosti J. Schleitra, č. 1389- 1341 Ave. A. Přátelský večírek, spojený s veselohrou „Když ženské pláčou.“ Po divadelním představení následuje celé množství solových výstupů, kupletů a taneční zábava. Vstupné obnáší 15 centů pro osobu. Kdo se chce znamenitě pobaviti, ten neopomeň navštiviti tuto zábavu a divadelní představení. Dělníci osvědčte svou přízeň a solidárnost k  tomuto snaživému spolku.

O průběhu píší pak „Dělnické listy“

Zábava pořádaná Dělnickou Družinou Pokroku, byla dosti četně navštívena a vydařila se znamenitě. Členové spolku přispěli v  každém ohledu ku obveselení ct. obecenstva, zvláště veselohra „Když ženské pláčou,“ provedena vzdor mladým silám, se skvělým výsledkem, ku uspokojení všech. Družky Katy Roženská, J. Lašťovková, a soudruzi J. Klaška, Václav Kudlata, František Cupka, Alois Lašťovka a Ludvík Cimler, vykonali své povinnosti, začež všeobecnou pochvalou odměněni.