ZÁBAVA CLEVELANDSKÉ OMLADINY 17.6.1894

Zábava „Clevelandské Omladiny.“ Nový dělnický spolek „Clevelandská Omladina“ v Clevelandu, pořádá v neděli, dne 17. června 1894 v síni pana A. Sebánka na Homewood ulici svou první zábavu a agitaci. České pokročilé dělnictvo jest úctivě zváno, by zábavu tu poctilo hojnou návštěvou.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 16.06.1894, č. 33