ZÁBAVA DĚLNICKÉ OMLADINY V NEW YORKU, 17.11.1894

Znění pozvánky na akci anarchistického spolku Dělnická Omladina v New Yorku:

Příští sobotu, dne 17. listopadu 1894, večer o 8. hodině pořádá Dělnická Omladina v  New Yorku deklamatorní a taneční zábavu, spojenou s tombolou, v Heene’s Halle, 414 E. 5 ulice mezi první Ave. a Ave. A. Pořadací výbor učinil všecka opatření, aby se hosté co nejpříjemněji pobaviti mohli. Úplně nové kuplety, žertovné výstupy a deklamace jsou nastudovány, ták že o obveselení je hojně a pečlivě postaráno. Mimo to při tombole, při níž každý kdo si koupi laciný los, také hezký dárek vyhraje, bude dost pobavení a žertu. Jelikož vstupné obnáší jen 10 centů pro osobu, tu může každý lacino zúčastniti se krásné zábavy v kruhu přátel a příznivců věci dělnické. Přijďte a nebudete toho litovati.  

Na stránkách Dělnických listů byla posléze otištěna následucující reportáž:

Zábava „Dělnické Omladiny“ dobře se vydařila. Návštěva byla vzhledem k  poměrům uspokojující a program byl též dobře proveden, členové J. Březovský, V. Wohanka, J. Hrdina a J. Hlaváčková svými kuplety a deklamaceni bavili četné obecenstvo, které bylo po celou noc v nejlepší náladě. Největší švanda byla při vydávání předmětů tomboly na koupené losy. Všichni, kdo se této zábavy súčastnili prohlašují, že se znamenitě pobavili a těší se již na příští Sylvestrovskou zábavu, která bude v téže místnosti uspořádána a na níž se „Dělnická Omladina“ ještě lépe připraví.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 24.11.1894, ročník 2, číslo. 4