ZÁBAVA DĚLNICKÉ OMLADINY V NEW YORKU 21. 10.1894

Zábava Dělnické Omladiny v New Yorku. Tento spolek pořádá na oslavu zahájení zimní činnosti, v neděli, dne 21. října 1894, večer o 7 hodin v Heene’s Halle, ě. 414 E. 5. ul., mezi 1. Ave. a Ave. A, deklamatorní a taneční zábavu, spojenou s  poučnou přednáškou. Veškeří členové, jakož i všichni pokročilí dělníci a příznivci vznešených snah dostaví se zajisté na tuto pěknou zábavu, kde se mezi přáteli ušlechtile pobaví a obveselí. Nové výstupy a deklamace jsou nastudovány. Vstupné 10 centů.