ŽÁDOST ANARCHOKOMUNISTŮ Z BOUND BROOK K DAROVÁNÍ KNIH DO SPOLKOVÉ KNIHOVNY (1894)

Žádost k soudruhům a spolkům Mezinárodní Dělnické Jednoty. Nově založený Česko-dělnický vzdělávací spolek „Šumavské Pohoří“ v Bound Brook, N. J., obrací se s prosbou ku všem spolkům a soudruhům „Mezinárodní Dělnické Jednoty“, by mu darovali vědecké a poučné knihy, které již buď přečetli anebo sami postrádat mohou, by si tento nový spolek zbudovat mohl ku vzdělávání členů knihovnu. Dopisy a zásilky knih zaslány buďtež na adresu Josef Křesl, Box 246 Bound Brook, New Jersey.