Zakládání federací na severovýchodě v létě 1903

V severovýchodních Čechách, především na Liberecku, Náchodsku a v okolí Dvora Králové měl anarchismus již v dřívějších letech silné kořeny. Po úspěšné agitační cestě Františka Hajšmana a Karla Vohryzka, kteří s nadšením líčili zakládání Severočeské hornické federace a výhody autonomně federativní organizace, začaly i zde vznikat nové skupiny. Dne 23. srpna 1903 byla v Liberci ustanovena „Liberecká federace“ textilních dělníků, důvěrníkem byl zvolen anarchista František Kuk. Dne 26. prosince 1903 se na konferenci ve Dvoře Králové nad Labem ustanovila „Severovýchodní federace“, většinu členů tvořili textilní dělníci a to ze Dvora Králové, Hořic, Bílé Třemešné a Lipnice. Nakonec byla zřízena ještě okresní federace v Červeném Kostelci pod vedením místního anarchisty Jana Hetfleiše.