Základní oslava sedmiletého trvání Hornicko hutníckého spolku 4. srpna 1907 v Lomu

Lomští anarchisté oslavili 4. srpna 1907 sedmileté trvání Spolku Hornicko hutnického v Horním Lomu. V rámci základní slavnosti proběhla také veřejná přednáška s programem „O dějinách našeho hnutí na severu“. Přednášel anarchista Karel Vohryzek. Zprávu o slavnosti se dozvídáme ze stránek anarchosyndikalistického listu „Komuna“: „Sedmileté trvání hornického a hutnického spolku oslaveno za účastenství četných spolků a organisací z vůkolí přednáškou „O dějinách našeho hnutí na severu“, kterou proslovil kamarád Vohryzek. Přednáška žel pro obsáhlost materiálu býti ukončena, tak že přednášející rozvedl thema toliko k roku 1900, načež pokračování přednášky odloženo na jiný den. Po přednášce byl koncert a posléze taneční zábava. I zde jeví se nutná potřeba širší agitace.“

Karel Vohryzek