Základní slavnost Vzdělávacího spolku „Kniha“ v Komořanech 27.června 1909

Vzdělávací spolek „Kniha“ v Komořanech patřil mezi nejdéle fungující anarchistické spolky, přežil řadu represí, které pravidelně postihovali anarchistické hnutí. Vzdělávací spolek „Kniha“ byl založen již v roce 1890 a 27. června 1909 tak slavil úctyhodných 19 let své existence. Slavnost začínala v půl desáté dopoledne měsíční schůzi spolku spojenou s přednáškou na téma „Různé směry socialismu“ a také bylo objasněna činnost spolku. Od 15. hodin začal koncert a večer proběhla taneční zábava. Vstupné do koncertu bylo 40 haléřů, do zábavy 1 korunu a 40 haléřů. Mezi podepsanými svolavateli byl předseda spolku anarchista Padalík František.