ZALOŽENÍ ANARCHISTICKÉHO SPOLKU DĚLNICKÁ OMLADINA 1.4.1894 V NEW YORKU

V New Yorku založen byl nový dělnický spolek pod jmenem „Dělnická Omladina.“ Několik mladších soudruhů svolali zvacími lístky na neděli dne 1. dubna 1894 do místnosti občana Jana Celera, 529 E. 5. ul. schůzi, za účelem založení nového dělnického vzdělávacího spolku. Ačkoliv nebyla schůze v časopisech oznámena, sešel se přece slušný počet dělníků. Svo- lavatelé J. Kubík, Hrdina, J. Vlk a J. Březovský vylíčili shromážděným účel schůze, načež soudruh Václav Kudlata zvolen za předsedu této.

Po důkladném objasnění potřeby založení spolku se strany referenta Josefa Březovského a jiných dělníků bylo usnešeno, by se nový spolek založil a sice pod jménem „Dělnická Omladina“. Osmnáct členů ihned přistoupilo k novému spolku, jehož účelem jest pěstování třídního, dělnického vědomí, sociálně revolučních zásad a mezinárodní proletářské vzájemnosti, k čemuž sloužiti mají poučné přednášky, rozhovory, debaty, ušlechtilé slavnosti a zábavy, zpěv atd.

V dálším jednání zvolen soudruh Jan Binder za pokladníka a finančního tajemníka nového spolku a J. Kubík za dopisujícího tajemníka.

Spolek odbývat bude každé 1. a 3. pondělí v měsíci pravidelnou schůzi a příští schůze odbývá se v spolkové místnosti 529 E. 5. ul. v pondělí 16. dubna 1894 o 8 hodin večer. Na denním pořádku je rozhovor o „Postavení dělnictva vůči panující společnosti.“

„Dělnická Omladina“ se usnesla přistoupili k české federaci „Mezinárodní Dělnické Jednoty“ v Americe, s níž chce solidárně spolupůsobit.

Při schůzi sebráno bylo $2 na vydávání „Dělnických Listů.“

U všech členů nového spolku pozorován byl čilý zájem na dělnickém hnutí a proto je naděje, že všichni soudruzi budou horlivě agitovat pro „Dělnickou Omladinu,“ získávat pro ní hojně nových členů a pilně navštěvovat schůze, přednášky a rozhovory. Zejména nechť všichni členové čile agitují pro příští schůzi a rozhovor. My přejeme novému spolku hojného zdaru v jeho působnosti, nechť dodělá se výsledků nejskvělejších.