ZALOŽENÍ DĚLNICKÉ SKUPINY VOLNOST V NEW YORKU 22.8.1896

Soudruzi na západní straně v New Yorku založili novou skupinu pod jménem „Dělnická skupina Volnost”. Zakládající schůze odbývána byla v sobotu dne 22. srpna 1896 za účastenství všech soudruhů bydlících na západní straně. Jednání odbyto za souhlasu všech krátce, načež následoval rozhovor ,,0 důležitosti spolčování”, jehož, se zúčastnila většina přítomných soudruhů. Usneseno, aby schůze odbývány byly každých čtrnáct dnů a spolkové dopisy by zasílány byly na Josefa Belzu, 5.48 W, 50th str. New York, Na to schůze skončena. Příští schůze odbývá se v sobotu dne 5 září 1896.