ZALOŽENÍ NOVÉHO ANARCHISTICKÉHO SPOLKU ČESKO-DĚLNICKÁ SKUPINA VE WEST HOBOKEN 27.1.1895

Pokročilí dělníci z West Hoboken, N. J., kteří již před novým rokem se usnesli založit nový dělnický spolek, svolali na den 27. ledna 1895 opětnou schůzi do místnosti Ed. Nepivody, 420 Spring St., aby v záležitosti spolku učinili další potřebné kroky. Do schůze dostavil se větší počet soudruhů a ti, uznávajíce všichni nutnou potřebu vzdělávacího střediska, založili nový spolek pod jménem „Česko-Dělnická Skupina“ Po vyřízení různých jiných záležitostí bylo usnešeno, aby Č. D. Skupina odbývala své pravidelné schůze každou 2. a 4. neděli v měsíci v místnosti obč. E. Nepivody, č. 420 Spring Str. Předseda voliti se má pro každou schůzi zvlášť. Dále usnešeno, dáti „Č. D. Skupinu“ do spolkového adresáře Mezinárodní Dělnické Jednoty do „Dělnických Listů,“ a konečně usnešeno, uspořádati, v neděli, dne 10. února 1895 odpoledne o 3 hodiny v místnosti E. Nepivody, 420 Spring Str. ve West Hoboken velkou veřejnou schůzi, k níž se všichni dělníci z West Hoboken, jakož i z celého okolí přátelsky zvou. Členové agitačního výboru z New Yorku budou přítomni a o dobré řečníky je postaráno. Čeští dělníci, probuďte se ze své lethargie, ukažte, že máte zájem na postavení dělnictva a dostavte se v počtu co nejhojnějším. Vzhůru do schůze, v neděli odpoledne, dne 10. února u E. Ne- pivody, 420 Spring Str. L. Růžička, tajemník