ZALOŽENÍ OBČANSKO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU „PROLETÁŘ“ V POLICI NAD METUJÍ (1897)

Občansko vzdělávací spolek „Proletář“ v Polici nad Metují byl založen 11. dubna 1897. Do výboru byli zvoleni tito anarchisté:

 • VACEK Augustin – předseda
 • KVAPIL Augustin – místopředseda
 • ŠTĚPÁNSKÝ Karel – jednatel
 • TŮMA Rudolf – pokladník
 • VACEK Josef – účetní
 • THÉR Jiří – knihovník
 • LAJER František – domácí správce
 • ŠVEJDAR Václav – člen výboru
 • VACEK František – člen výboru
 • HEUFLEIŠ Josef – revisor účtů
 • ŠVORČÍK Ferdinand – revisor účtů
 • HUBKA Alois – revisor účtů