Založení odbočky Sdružení československých horníků v Hrobech (1919)

Dne 27.července 1919 se ustanovila samostatná odbočka Sdružení československých horníků v Hrobech. Odbočka vznikla oddělením místních členů, kteří se dosud organizovali v odbočce Košťanské. Při svém vzniku čítala hrobská odbočka 30 členů. Výborové schůze se konají vždy první a členské druhou neděli v měsíci. Do výboru zvoleni za předsedu Pacík František a pokladníkem Körbel Josef. Důvěrníkem zvolen Dvořák František z Hajniště (Hegelholz) u Jeníkova č.p.4.

Na stránkách Hornických listů byla zveřejněna následující výzva:

„Mladá zdejší odbočka hornická žádá odbočky sousední, aby o všech místních podnicích ji informovali a zůstali s ní trvale v kontaktu. Dále žádá sousední odbočky, pokud mají členy, jimž by místní poměry usnadňovaly členství v Hrobech, aby tyto doporučily sem.“

Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.