ZALOŽENÍ VZDĚLÁVACÍHO A ZÁBAVNÉHO SPOLKU „BRATRSTVÍ“ V ROVENSKU (1893)

Zpráva o založení anarchistického spolku:

Vzdělávací a zábavný spolek „Bratrství“ v Rovensku konal dne 26. února 1893 svoji ustavující valnou hromadu. Do výboru zvoleni: za předsedu Čeněk Fajta, za místopředsedu Srna František, za jednatele Ciller Ladislav, za pokladníka Hyška Josef. Další výbor : Růžička Antonín, Nejedlo Josef, Kvapil Čeněk, Charousek František, Srb Jan. Náhradníky : Bejček František, Kvapil Alois, Pražan František; revisory: Zikmund Josef, Daďourek Boh. Vytknuvše sobě za heslo vzdělávali se vespolek, žádali bychom bratrské spolky a příznivce naše, možno-li jim, by nám nějaké knihy zapůjčili aneb darovali, které by ku vzdělání našemu prospěšný byly.