ZÁPAS HLADOVÝCH (Josef B. Pecka)

(na melodii „Pod dubem, za dubem . . .“)

Krásný je nadšený 
zápas hladových
proti těm, jižto si
z bídy tropí smích.
Vzhůru, chátro sedřená!
Potem bídy zkropená!
Jařmo skol, jařmo skol,
ten staletý hřích.

Zasvěcen život náš
tužbám vznešeným:
svobodu, rovnost, chléb
dobýt dětem svým.
Proletáři pamatuj
na odvěký zápas svůj
s mamonem, s mamonem
proti lidem zlým.

K zápasu, k zápasu,
každý kdo máš hlad!
Za chleba, za volnost
život spějme dát.
Vzhůru spějme do boje,
dostanem práva svoje.
Volnost, chléb, volnost, chléb —
nebudou nám brát.

J. B. Pecka.