ZATČENÍ MARIE HERGETOVÉ A JOSEFA TATARA (1891)

V prvních dnech měsíce listopadu roku 1891 dělnický spolek „Dělnická jednota“ v Proseku řádně u úřadu ohlášenou schůzi pořádal, ku které se však vládní zástupce nedostavil.

Program obsahoval přednášku „O vzdělání žen“ a když tato byla odbyta, oddalo se shromáždění přátelské zábavě, kde bezpochyby bylo též zpíváno.

Dne 11. listopadu 1891 však byla nejdříve paní Marie Hergetová, která onu přednášku držela, dále předseda spolku Josef Tatar ještě s pěti členy a ještě s dvěma ženami ze sousední obce četníky zatčeni a celým karlínským okresem až do Prahy v poutech vedeni.

Proč? Poněvadž navštívili úředně ohlášenou schůzi úředně uznaného spolku. Pak měli zpívati pobuřující písně, avšak náhodou tyto nikdo neslyšel a nemůže též nikdo text těchto písní udati!