Zatčení Viléma Körbera v lednu 1895

Neodvislý socialista a anarchista, známý řečník na četných dělnických schůzích Vilém Körber uchýlil se v roce 1892 do soukromí a živil se dost nuzně prací, kterou mu většinou obstarávali dělníci. Dne 14. listopadu 1894 odstěhoval se z Prahy do Jaroměře, kde chtěl vydávat dělnický časopis. Z vydávání časopisu sešlo, protože všechny tiskárny, které požádal o tisknutí časopisu, kladly si podmínku, že nesmí být žádné číslo zabaveno. V pondělí 14. ledna 1895 opětovně přijel do Prahy a ubytoval se u svého přítele na hořejším Novém městě. V úterý 15. ledna 1895 byla v jeho bytě vykonána policejní prohlídka na žádost krajského soudu v Hradci Králové a Vilém Körber byl zatčen, odveden na komisařství, podroben dlouhému výslechu a dodán 16. ledna 1895 do vazby krajského soudu v Hradci Králové. Domovní prohlídka byla vykonána také v jeho bytě v Jaroměři, při které byly zabaveny některé listiny, ze kterých údajně vyplývalo, že byl členem nějakého anarchistického sdružení.