ŽELEZNÝ HAVÍŘ (1894)

Je tomu sotva deset let, co v různých uhlodolech na západě zavedli lakotní uhelní baroni stroj na kopání uhlí, který tenkrát vyvolal v Ohio, Indiana a v Illinois četné stávky. Tento stroj nazván byl „železným havířem“ a používá se ho nyní téměř všeobecně v ložiskách měkkého uhlí. K obsluze stroje jest potřeba pouze dvou nebo tří lidí a on vykoná práci za tucet dělníků.

Nyní připadly těžířské společnosti železné rudy ve své lakotě po bohatství na myšlenku upotřebit zárověň tohoto stroje k snížení mzdy kovkopů a k rychlejšímu obohacení se. Skutečně byly stroje ty již v mnoha železorudných dolech zavedeny a osvědčují se. Vyděrační kapitalisté slibují si od nich veliký zisk.

Asi před dvěma roky nalezena byla železná ruda v Kanadě v tak zvaném Mesaba území při horním jezeře. Území to je 120 mil dlouhé a 30 mil široké a množství rudy páčí se na 2,000,000,000 tun. Ruda leží ve vrstvách pokrytých zemí a jílem. Devět společností chtějí nyní těžit rudu pomocí strojů a platí za 16,000,000 tun poplatku daní; dobydouli více, tu je to tím větší jejich zisk. Uvážímeli, že v r. 1890 v celé zemi dobyto bylo jen 14,000,000 tun železné rudy, tu pojímá člověka téměř závrať nad touto převýrobou.

Při ruční práci stálo dobytí jedné tuny rudy v Mesaba území v minulém roce 4 centy; „železný havíř“ sníží prý výdaje na polovic. Nuže, tak každý nový stroj přispívá k  obohacování bohatých a k většímu ochuzování chudých. Proto musí dělnictvo pracovat k tomu, aby celá země, všecky stroje a výrobní prostředky přináležely dělníkům.