ŽENY ŽENÁM V CLEVELANDĚ! (1894)

Jak známo, doposud nebylo slyšeti, aby ta neb ona žena v Clevelandu se chopila myšlenky té, s kterou se pojí veškerý proletariát a která jednou veškerý proletariát z poroby a jařma jej tížícího vysvobodí.

Protož jsme se usnesly na tom, dáti provoláni do „Dělnických Listů“ a vybídnout veškeré ženy, aby konečně již procitly a k  společnému dílu nám ruce podaly. Neboť nikdo není v dnešní nespořádané společnosti tak vykořisťován, nikdo necítí tížící bídu tak bolestně, jako žena.

Proto vyzýváme každou ženu, která tyto řádky čte, aby vešla s námi v boj proti brutálnímu otroctví za vybojování pravé lidskosti a svobody.

A proto Vás žádáme ct. občanky, abyste navštěvovaly spolky, které pořádají poučné schůze, jako jsou: Č. D. V. Spolek „Karel Havlíček Borovský“ ve východní části města, odbývá dvě schůze měsíčně, první neděli u Josefa Dezorta, číslo 72 Quebec ulice ve 3 hod. odpoledne, druhou schůzi 3. neděli v měsíci v místnosti F. J. Vachalce, 1457 Central Avenue. Dále jest Č. D. V. S. „Jan Žižka,“ který odbývá pravidelné své schůze každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci, o 9. hodině dopolední v síni p. V. Zacha, roh Broadway a Dille ul.

Začátečnice.

Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 30.06.1894, č. 35

chicágská anarchistka Rosalie Dejmková