ZNÁTE BÍDU! (František Hlaváček)

Znáte bídu ? Znáte bídu ? O vy mluvíte krásně 
o nouze a chudoby poesii,
než nikdy netekly vám z očí slze,
vynucené hladem, běd tyranií!
Vy reptáte při bohaté hostině,
že tolik zla a útrap lidstvo hněte,
a zvednouce číš tišíte svědomí : —
nebylo nikdy lépe na tom světě!

Znáte bídu ? O vždyť z té vaší tváři
celá kronika utrpení zírá !
Vždyť obětí jste stonásobné trýzně,
v níž otrokář vás celý život svírá.
A vzdor tomu jste hluší, slepí, němí.
Na své trapiče celý věk se dřete
a ve své bídě znáte jen tu frási : —
nebude nikdy lépe na tom světě !

Znáte bídu? O nikdo z vás jí nezná -
Leč mějte se jen před ní na pozoru !
Vy drzí páni lidstvo nedrážděte,
neb zoufalství ho vzbouří ku odporu!
Tyranství vaše až dostoupí vrchu
a žluč překypí bídě tisícleté,
pak zničí vás vichřice revoluční
a lépe bude hned na celém světě!

HLAVÁČEK, Frank. Pochodeň: Básně dělnické. New York: nákladem vlastním, 1896.