ZPRÁVA O AMNESTII ANARCHISTŮ (1896)

Amnestii obdrželi dne 15.ledna 1896: politický vězeň soudruh Bedřich Šťastný, který byl královehradeckou porotou odsouzen pro píseň „Rudý prapor“ na dobu tři a půl roku do těžkého žaláře. Trest odbýval na „Borech“ u Plzně, pak soudruzi Antonín Lehečka a Josef Andrejs, tito byli dne 13. srpna 1894 odsouzeni porotou mladoboleslavskou pro různé delikty, jako velezrádu, urážky císaře a podobně, první na 6 roků a druhý na 8 roků do těžkého žaláře. Trest si odbývali v Kartouzích.

Zdroj: anarchistický časopis „Proletář“ v Liberci (1896)