ZPRÁVA O AMNESTII ANARCHISTŮ (1896)

Anarchistický časopis „Proletář“ vycházející v Liberci informoval ve svém úvodním čísle, že 15. ledna 1896 obdrželi amnestii: „Politický vězeň soudruh Bedřich Štastný, který byl královéhradeckou porotou odsouzen pro píseň „Rudý prapor“ na dobu tři a půl roku do těžkého žaláře. Trest odbýval „Na Borech“ u Plzně, pak soudruzi Antonín Lehečka a Josef Andrejs, tito byli dbe 13. srpna 1894 odsouzeni porotou mladoboleslavskou pro různé delikty, jako velezrádu, urážky císaře a podobně, první na 6 roků a druhý na 8 roků do těžkého žaláře. Trest si odbývali v Kartouzích.“