ZPRÁVA O KONÁNÍ SLAVNOSTI PAŘÍŽSKÉ KOMUNY ČESKÝMI ANARCHISTY V NEWARKU 23.3.1895

Slavnost komuny v Newarku, pořádaná Česko Dělnickým Vzdělávacím Spolkem v sobotu dne 23. března 1895, byla nad očekávání hojně navštívena. Místnost J. Zingga č. 7 Bedford ulici byla ve všech prostorách přeplněna samým inteligentním obecenstvem. Hmotný výtěžek bude zajisté poměrně velice značný. Na slavnosti, s níž spojena též základní slavnost tříletého trvání spolku, zúčastnili se ve větším počtu též soudruzi z New Yorku, z Passaic a z Nutley a dále členové Sokola (Sokolové i Sokolky) z Newarku, i německý zpěvácký spolek „Arbeiter Mánnerchor“, který přednesl několik krásných dělnických písní, jakož i řád „Bratří vzhůru“ Č. S. P. S. sborově, kteří přátelsky uvítáni. Program slavnosti proveden zdařile a všichni účinkující odměněni byli bouřlivým potleskem. Litovati jest pouze, že na program nedána slavnostní řeč. Pro tak významné a památní slavnosti jako je slavnost Pařížské komuny, má se lidu vždy připomenouti bojů jeho hrdinů a mučedníků v minulosti i přítomnosti, vůbec každá taková slavnost má se především využitkovat agitačně. Jinak vydařila se slavnost znamenitě a četné obecenstvo bavilo se při výtečné hudbě klubu „Lyra“ z New Yorku až do bílého rána v nejlepší náladě.