Zpráva o návratu Aloise Habera z Francie a zamítnutí amnestie (1896)

 Neobdržel milost. Minulé neděle zatčen byl v Praze Alois Haber, loni pro zločin uražení Veličenstva do žaláře na osm měsíců odsouzený. Haber uprchl tehdy z Prahy a zdržoval se v poslední době v Paříži, kde dověděl se, že politickým vězňům v Praze udělena byla amnestie. V domnění, že milost i jemu udělena bude, vrátil se do Prahy, kde byl však policii zatčen a k trestnímu soudu dopraven. Haber podal žádost o milost, dovolávaje se amnestačního výnosu, žádost ta nebyla však příznivě vyřízena. Dnes dopoledne oznámeno bylo Haberovi, že milost mu udělena nebyla a že tudíž musí trest osmiměsíčního žaláře odpykati.

zdroj: noviny „Národní listy“ z 17.1.1896