ZPRÁVA O PĚVECKÉ A DEKLAMAČNÍ ZÁBAVY ČDVS V GRAND CROSSING

Díkůvzdání. Česko Dělnický Vzdělávací Spolek v Grand Crossing vzdává tímto vřelé díky všem příznivcům, kteří se zúčastnili pěvecko-deklamatorní zábavy v Grand Crossing a volá jim srdečné Na Zdar! Vzdor špatnému počasí vydařila se tato zábava jak agitačně, tak i finančně obstojně. Vzláště vzdáváme dík těm, jenž se zúčastnili programu, střídavě mezi hudbou: 1. Hudba Marsseilaisse. 2. Uvítání všech přítomných. 3. Pěvecký sbor pod řízením p. Šimůnka, při první písni sklidil bouřlivý potlesk, tak že sbor byl nucen opakovat. 4. Soudruh Antonín Kyp pronesl jadrný a poučný proslov. 5. Hudba. 6. Pěvecký sbor. 7. Soudružka Johanna Kadošová přednesla báseň Vzhůru proletáři!“ začež sklidila bouřlivý potlesk. 8. Hudba. 9. Dělnický pěvecký sbor, který musel skoro po každé opakovat. 10. Pronesl řeč soudruh J. Štíbr, který dovedl satyrou upoutat všecky ženy a dívky. Na to se všichni přítomní oddali přátelské zábavě, která potrvala až do určené doby. Za Č. D. V. Sp. v Grand Crossing Výbor. Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 15.06.1895