ZPRÁVA O POLICEJNÍ PROHLÍDCE V BYTU KARLA VOHRYZKA 29.5.1903

Dne 29.května 1903 o půl čtvrté hodině z rána dostavili se do bytu Karla Vohryzka a Aloise Věkoslava Habera dva četníci se starostou a vykonali neobyčejně důkladnou prohlídku. I věci kamaráda Habra, který zde mešká, jak známo, jen na vyléčení a hnutí se nesúčastňuje, byly důkladně prohlédnuty, tak že v celém bytě ani škatulka od sirek nezůstala nepovšimnuta.K dotazu Vohryzka prohlásili, že hledají jakési klenoty a zástavní lístky. Rozumí se, že u Vohryzka klenoty nenašli o odtáhli s dlouhým nosem, když se byli samou horlivostí notně spotili při práci, trvající déle jedné hodiny. Po té odebrali se do bytu Franty Haišmanna, odkudž – taktéž po delší době odtáhli s nepořízenou. Nevím věru, co juž ti lidé všechno vymyslí, aby se nás zbavili. Trapno je mi jen, že mezi tím, co nacházíme se v nejprudší seči na frontě, naši vlastní kamarádi vpadají nám do zad a v bok. Vláda si může gratulovat k takovým pomocníkům.

Karel Vohryzek