ZPRÁVA O PŘEDNÁŠKÁCH NA SCHŮZI SPOLKU „DĚLNICKÁ OMLADINA“, 14. 4. 1894 V NEW YORKU

Anarchistický spolek „Dělnická Omladina“ v New Yorku odbývala v pondělí 14. dubna 1894 svou schůzi, která byla poměrně slušně navštívena. Tři noví členové k ní přistoupili. Po vyřízení spolkových záležitostí měl soudruh Josef Březovský zajímavou a poučnou přednášku na thema: „Bůh v minulosti, přítomnosti a budoucnosti,“ která vyslechnuta byla s velkou pozorností a řečník odměněn všeobecným souhlasem. Po něm mluvil soudruh František Josef Hlaváček k tomu samému thema a pak pojednal obšírně o „výpravě“ Coxeyovy armády nezaměstnamých dělníků k  Washingtonu. Též řeči tohoto soudruha přijaty se souhlasem. Na to schůze skončena. Příští schůze a přednáška jest v pondělí 30. dubna.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 21.04.1894, č. 25