ZPRÁVA O PROPUŠTĚNÍ VEZNĚNÉHO STÁVKAŘE ANARCHISTY PANCE (1897)

Poslední trpitel loňské anarchistické hornické stávky mostecko-duchcovské soudruh Panc opustil před týdnem žalářní zdě.

zdroj: „Dělnické Listy“ v New Yorku, 20.11.1897