ZPRÁVA O SLAVNOSTI PAŘÍŽSKÉ KOMUNY POŘÁDANÉ ČESKÝMI ANARCHISTY V CLEVELANDU 14.3.1895

Slavnost Pařížské Komuny, odbývaná dne 14. března 1895, těšila se hojné návštěvě soudruhů i dělníků, ačkoli ten samý den bylo hráno divadlo „Exulanti“ ve prospěch národní síně. Slavnost zahájena byla básní „Březnovým bojovníkům svobody,“ báseň tu přednesla družka paní. Trinerová. Soudruh František Choura přednesl slavnostní řeč. Jako vždy, tak i při této řeči, kterou věnoval upomínku na padlé bojovníky za svobodu, upoutal na sebe úplnou pozornost. Při tichu, které nastalo, když on mluvil, vylíčil stav Francie a dělného lidu před komunou, jakož i po pádu její. Jeho řeč přerušována byla často souhlasem, jenž svědčí, že dosud v srdcích dělníků českých nevyhasla láska ku volnosti a svobodě. Dále předneseny básně: soudruh Ondeřík „Probuzení“, družka Burdová „Naším nepřátelům“, soudruh Tyč „Z naší doby“, malý chlapeček Grégrův „Já jsem Čech“ a „Lide ujařmený“, družka Trnková přednesla báseň „Tanec nad sopkou,“ báseň tato přednesena rázně a přesně, odměněna byla hlučnou pochvalou obecenstva. Mezi tímto programem sehráli soudruzi J. Nimberger a K. Mírka, komický výstup „Matěj Klímův v panské službě“. Soudruzi Edelštein a Novotný přednesli „Izák Itzik na vojně“. Všechny dřív zde uvedené básně odměněny potleskem, komické výstupy zde uvedené, rozveselily všechny přítomné na nejvyšší stupeň. Po programu následovala volná zábava taneční, která nerušené trvala až do pozdní hodiny ranní. Zábava tato utkví zajisté každému v paměti a bude pobídkou soudruhům i družkám ku další činnosti. Za Česko-dělnické vzdělávací spolky „Jan Žižka“ a „Karel Havlíček Borovský“ V. N.