ZPRÁVA O VZNIKU DĚLNICKÉHO VZDĚLVACÍHO SPOLKU „OMLADINA“ V MLADÉ BOLESLAVI (1892)

Dělnický vzdělávací spolek „Omladina“ v Mladé Boleslavi konal dne 6. listopadu 1892 ustavující valnou hromadu v místnostech měšťanského pivovaru, k níž dostavilo se četně jinochů, kteří stali se členy spolku. Ujištění nás, že „Omladina“ přátelsky jde se starším místním spolkem dělnických, sprostuje obavy, jakou jsme dříve chovali.