ZPRÁVA O ZÁKAZU PŘEDNÁŠKY MARIE HERGETOVÉ (1893)

Panu Janu Ženíškovi, t, č. místopředsedovi „Dělnické vzdělávací besedy pro Smíchov a okolí na Smíchově. Plzeňská tř. č. 421. Oznámení Vaše de praes. 26. července 1893 č. 56320, že „Dělnická vzdělávací beseda pro Smíchov a okolí“, hodlá konati v sobotu dne 29. července v 8. hodin večer přednášku, jejíž théma jest: „Žena ve společenském postavení“, že přednášeti bude Marie Hergetová a že přednáška odbývati se bude v místnosti hostince paní Bernardové v Butovicích č. d. 62., nelze mně vzíti ku vědomosti a zakazuji konání této přednášky a jakékoliv dotyčné schůze, ježto z citovaného podání není patrno, má-li to býti schůze spolková, či shromáždění dle shromažďovacího zákona ze dne 15. listopadu 1867 č. ř. z. 135., nedostává se tudíž podání tomu zákonitých náležitostí. Na výměr tento jest do 8 dnů cestou zdejšího úřadu přípustná stížnost ku vys. c. k. místodržitelství v Praze. V Smíchově, dne 28. července 1893. Za c. k. okresního hejtmana: (Podpis nečitelný.)

Spolek oznámil přednášku pro členy a těmito uvedené hosty —dle stanov tedy a i dle zákona! Zda-li je to schůze spolková či veřejná to dnes již rozezná každý prostý dělník, aniž by musel být okresním hejtmanem. A nyní nechť soudí laskavě pan censor — jestli to není naší povinností opříti se, ukazovati na podobné s námi zacházení. Ano to budí zlou krev a je v stavu poručit ten pokoj a pořádek — jen že původci nejsou — dělníky! To by se mělo vzíti dobře na vědomí.