ZPRÁVA O ZALOŽENÍ ANARCHISTICKÉHO ČESKO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU „JAN ŽIŽKA“ V CLEVELANDU (1894)

Všem pokroku milovným a po svobodě toužícím dělníkům v Clevelandu uvádíme v známost, že se zde založil nový Česko dělnický vzdělávací spolek „Jan Žižka“, který odbývá své pravidelné schůze každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci, ráno v 9 hodin v místnosti občana Zacha, roh Broadway a Dille ul. Ve schůzích těch pěstují se poučné rozhovory, v nichž každý dělník může nabýti náležitého vědomí o svém postavení a jakou cestou může se pracující třída osvoboditi z hanebného jha, v němž jí kapitalistická třída drží. Proto jest v zájmu a prospěchu všech dělníků, by se stali členy tohoto spolku a pilně navštěvovali jeho schůze. Dělníci! Poznejte konečně, že dělnické vzdělávací spolky jsou nejlepšími školami, kde můžete nabýti potřebného vzdělání!

Jmenem Č. D. V. S. „Jan Žižka“, Karel Doležal, tajemník

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 14.04.1894, č. 24