ZPRÁVA O ZALOŽENÍ ČESKÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU „ŠUMAVSKÉ POHOŘÍ“ V BOUND BROOK (1893)

Bound Brook 15. ledna 1894.

Ctěná redakce „Dělnických Listů“!

Žádám vás tímto za laskavé uveřejnění této kratičké zprávy týkající se založení našeho vzdělávacího spolku v Bound Brooku.

Dne 28. prosince 1893 sešli jsme se zdejší dělníci, pracující ve vlněné zdejší továrně, počtem 13 členů za tím účelem, bychom sobě učinili mezi námi svazek přátelský, který by nás: blíže k sobě pojil a takto se spojenými silami pracovati mohli ku povzneseni stavu dělnického. Založili jsme si tedy spolek dělnicko-vzdělávací jenž ponese jméno „Šumavské pohoří“.

Na to 7. ledna 1894 zvolili jsme si úřadníky následující soudruhy: za předsedu:, Josef Mužík, za tajemníka: Josef Křesl, za pokladníka: Jan Novotný.

Veškeré dopisy zasílány budtež na tajemníka Josefa Křesla, Bound Brook, Box 246 New Jersey.

Co se týče odbírání „Dělnických Listiů“ usnesli jsme se po řádné rozmluvě a poradě, že nám možno prozatím pouze jedno číslo odbírati pro naši spolkovou čítárnu, an mezi členy nyní zavládá velký nedůstatek poněvač se zde téměř nic nepracuje již po 6 měsíců; jakmile se poměry naše zlepší, bude, nám možno více exemplářů odbírati.

Provolávaje sociální myšlénce hřímavé „Na zdar!“ znamenám Josef Mužík.