ZPRÁVA O ZALOŽENÍ HORNICKO A VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍHO A PODPORUJÍCÍHO SPOLKU VE SVINAŘOVĚ (1892)

Zpráva o založení odborného spolku horníky anarchistické tendence:

Spolek hornicko a všeobecně vzdělávací a podporující zahájil svoji činnosť dne 24. července. 1892 Tento nový bojovník za osvětu žádá ctěné bratrské spolky, jakož i soudruhy přátele osvěty o zapůjčení nebo darování nějakých knih, an jest nám nemožno na počátku si dostatečnou knihovnu zaříditi, což se ovšem stane, jakmile spolek nabude prostředků. Za veškerou výpomoc, jakož i za dary vzdáváme již předem dík. S bratrským pozdravem Výbor. Zásilky řízeny buďtež na Antonína Pospíšila, předsedu téhož spolku ve Svinařově, č. 42.