Zpráva o založení odbočky Klubu mládeže „Ratolest“ v Mostě (1912)

Z Mostu. V místě zakládá se odbočka Klubu mládeže „Ratolest" (se sídlem ve Dvoře Králové n. L.). Obdrželi jsme však zprávu, že stanovy byly vráceny. To však nás nezarazilo a pracujeme s chutí dále. V neděli, dne 27. října byla konána ustavující valná hromada a potěšilo nás nejen hojné účastenství, nýbrž i chuť přítomných k další neutichající práci. Na této valné hromadě byl zvolen prozatímní výbor, který po schválení stanov svolá řádnou valnou hromadu s volbou nového výboru. Schází nám ušlechtilá četba a naše prostředky zatím nepostačují k opatření dobrých knih. Proto bychom žádali naše kamarády o zaslání knih, brožur a různých publikací a tak nám byli v našem vzdělávacím úsilí nápomocni. Veškeré zásilky, jakož i korespendence, budiž adresována: Josef Fiala, Most, Franz-Josefstrasse, číslo 1261.“

Otištěno v Mladém Průkopníku č. 2/1912

antimilitaristický znak českých anarchistů