ZPRÁVA O ZALOŽENÍ POTRAVNÍHO SPOLKU „BUDOUCNOST“ V MOSTĚ (1892)

Potravní spolek „Budoucnost“ v Mostě byl dle předložených stanov od c. k. obchodního soudu do seznamu obchodních firem zanesen. Pročež se vyzývají veškeří členové spolku, by se dne 29. května 1892 do schůze dostavili do místnosti „ U Zlatého Anděla“ o 2. hodině odpoledne. Na denním pořádku jest následující: 1. Čtení stanov. 2. Volba správní rady. 3. Přijímání druhé splátky vkladů. — Dále upozorňujeme, kdo by se chtěl přihlásiti za člena, nechť tak učiní písemně v té samé místnosti, od 9—12. hodin dopoledne a od 2—6. hodin odpoledne. Soudruzi, dostavte se četně. František Podolka, jednatel.

Hlas lidu: Časopis hájící zájmy čtvrtého stavu, 19.5.1892.