ZPRÁVA O ZALOŽENÍ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU „OMLADINA“ V HOŘICÍCH (1893)

V neděli dne 10. října 1893. odbýval „Všeobecně vzdělávací spolek „Omladina“ pro Hořice a okolí“ se sídlem v Hořicích svou ustavující valnou hromadu. Schůzi zahájil o 3. hodině odpoledne soudruh František Šperlinek, načež zvolen byl za předsedu schůze Josef Dufek, za zapisovatele Alois Tauchman. Na to následovala přednáška soudruha Františka Šubrta o spolcích vzdělávacích. Týž v delší řeči mluvil o důležitosti vzdělání dělnictva a spolků vzdělávacích vůbec. Členů přihlásilo se celkem 33. Na to zvoleni byli: Za předsedu Jan Hodic, místopředou Josef Bureš, za jednatele František Šperlinek, místojednatele Josef Weis, pokladníka František Adámek, knihovníka František Klázar. Do výboru: Josef Vomáčka, Emanuel Janovský, Anna Šubrtová, Bohumil Tomáš, Antonín Šulc, Jan Jukliček. Náhradníci: Bohumil Šubrt, Josef Tomášek, Josef Vrabec, Jan Dušek. Revisoři: Josef Rychtera, František Kápl, František Štěpán. Výbor spolku žádá bratrské spolky a jednotlivce, kteří by měli nějaké přebytečné knihy a mohli je spolku darovati, by si neobtěžovali zaslati je na adressu: František Šperlinek, dělník u Josefa Dufka, natěrače v Hořicích.