ZPRÁVA O ZASTŘELENÍ ČESKÉHO ANARCHISTY A ČLENA IWW (1912)

Včerejší zprávy zde dne 11. května 1912 ze San Diego, Cal. sdělují velice nápadnou událost a sice, že poprvé odbývala se schůze Průmyslových Dělníků Světa v tomto městě nerušeně, ač veden tam boj velice tuhý o svobodu slova. Tato okolnost zdála se býti velice pozoruhodnou u I. W. W., kteří byli až dosud zvyklými, že schůze jejich na ulici byly rozehnány.

Policie a městské autority v San Diego vysvětlují tuto okolnost pouze tímto způsobem: Poslední schůze odbývala se na prázdném lotu mimo „uzavřené území“ a také neměla policie příčinu zakročiti, poněvadž veřejná cesta nebyla zástupem za- plněna. Policie a městská správa prohlašuje, že není to pranic divného, že policisté do schůze se nepletli, neb činili to prý pouze tam, kde se na veřejných ulicích schůze odbývaly a přílišné množství lidí zabraňovalo volný průchod na chodníku. Z tohoto prý učiněna otázka omezování svobody slova, což prý vůbec není nikterak opodstatněno, neb policii jest lhostejno co vůdcové povídají, jen když se neruší nařízení. Neobávají se prý několika „výstředních pološílenců“, kteří nemají prý žádné vážné stoupence za sebou a které v případě potřeby policie lehko zdolá.

Tyto povídačky asi nebudou tak pravdivě myšleny jako jsou do světa hlásány, neb právě policie a vigilanti pořádají pravé honby na I. W. W. a dovolují si veškeré násilnosti.

Nyní mají na mušce Wood Hubbarda a chtí ho za každou cenu dostati do vězení. Ve včerejší zprávě ze San Diego, pojednává se o tom, jak v den, kdy Josef Mikolášek byl zastřelen, Hubard byl v témže domě, kde nalézaly se noclehárny I. W. W. , však ležel v posteli.

Když vtrhli do domu policisté a vigilanti a počali beze všeho stříleti na ty, kteří se jen u dveří neb na schodech objevili, věděl Hubbard, že byla by to jeho smrt, kdyby se na schodech ukázal a proto se svlékl a ulehl, jsa velice znaven.

Josef Mikolášek vyšel na chodbu podívati se, co se děje a bylo po něm zcela bezdůvodně stříleno. Přirozeně se bránil a vystřelil také, načež byl skolen.

Hubbard, ač nalezen byl v týž večer v onom domě, kde udala se střelba, ležeti ve svém pokojíku na loži, byl přece zatčen a činěno veškeré úsilí, aby byl uvězněn.

Pokud týče se případu Mikoláškova, zahájeno již vyšetřování proti policii, která prý zcela bez příčiny ho zastřelila. Předpokládá se, že zjedná se v tomto případě průchod pravdě.

zdroj: „Hlas Lidu“ v New York

policejní zásah během demonstrace IWW v San Diegu (1912)