Zpráva o zatčení Viléma Körbera

Bývalý vůdce sociálně demokratických dělníků a známý řečník z četných dělnických schůzi p. Vilém Körber uchýlil se před třemi roky do soukromí a živil se dosti nuzně prací, již mu většinou opatřovali dělníci. Loni dne 14. listopadu 1894 odstěhoval se z Prahy do Jaroměře, kdež chtěl vydávati dělnický časopis. S toho sešlo, poněvadž všecky tiskárny, jež žádal za tisknutí časopisu, kladly podmínku, že nesmí býti žádné číslo zabaveno.

V pondělí přibyl p. Vilém Körber opětně do Prahy a ubytoval se u svého přítele na hořejším Novém městě. V úterý byla v bytu jeho vykonaná policejní prohlídka na žádost krajského soudu v Hradci Králové; p. Körber byl zatčen, odveden na komisařství, podroben dlouhému výslechu a dodán včera dopoledne do vazby zemskému trestnímu soudu, odkudž bude odvezen do vazby krajskému soudu v Hradci Králové. Také v bytu jeho v Jaroměři byla vykonána soudní prohlídka, při níž byly zabaveny některé listiny, z nichž prý vysvítá, že byl členem nějakého anarchistického sdružení.

zdroj: noviny „Národní listy“ z 17.1.1895

Vilém Körber