ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ ANARCHISTICKÉ FEDERACE DUCHCOV ZA ÚNOR 1905

Skupina ČAF v Duchcově odbývá své schůze dle potřeby, nejméně však jednou v měsíci. Při měsíčních schůzích se pořádají rozhovory o otázkách národohospodářských a vědeckých.

Na popud členů ČAF Duchcov pořádáno místnimi spolky několik táborů lidu, veřejných schůzí a přednášek.

Kolportuje se: „Práce“ (70 kusů), „Nový Kult“ (60 – 70 kusů), Knihovna revolucionářů (70 – 80 kusů), „Omladina“ (40 – 50 kusů) a „Matice Svobody“ (40 kusů).

Důvěrník skupiny Vojtěch Hrůza.

Zdroj: „Práce“, 1905, publikační orgán České anarchistické federace.