ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ ANARCHISTICKÉ FEDERACE KRÁSNÉ BŘEZNO ZA ÚNOR 1905

Skupina odbývá se schůze dle potřeby. Rozhovorů súčastňuje se 10 až 15 kamarádů. Odbývány 3 přednášky, na nichž referovali kamarádi: Adolf Charvát z Mostu a Antonín Řehoř ze Záluží u Mostu. Odebírají se časopisy: „Matice Svobody“ (45 kusů), „Omladina“ (35 kusů), „Nový Kult“ (10 kusů), „Generalstreik“ (25 kusů) a „Práce“ (20 kusů). Časopisy platí s ehned z fondu tiskového.

Důvěrník skupiny Karel Vysušil.

Zdroj: „Práce“, 1905, publikační orgán České anarchistické federace.

Antonín Řehoř-Hýskovský (1875–1938)