ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ ANARCHISTICKÉ FEDERACE VÍDEŇ XX. (BRIGITTENAU) ZA ÚNOR 1905

Skupina koná porady každou neděli odpoledne, súčastňuje se 10 – 15 kamarádů. Kolportáž časopisů je následující: „Nový Kult“ (20 kusů), „Práce“ (12 kusů), „Matice Svobody“ (18 kusů), „Generalstreik“ (3 kusy), „Volné Listy“ (19 kusů) a brožury po 20 kusech.

Skupina měla v poslední době dvě důvěrné přednášky kamaráda Stanislava Kostky Neumanna: „O individualismu a komunismu“ a „O našem programu“. Mimo to se konaly dva větší rozhovory „O české anarchistické kolonii“ a „O individualismu“.

Důvěrník skupiny Josef Šmakal.

Zdroj: „Práce“, 1905, publikační orgán České anarchistické federace.

Stanislav Kostka Neumann (1875 – 1947)