ZPRÁVA V DĚLNICKÝCH LISTECH O POLITICKÉM PROCESU S NEODVISLÝMI SOCIALISTY V PRAZE (1895)

Zpráva o politickém procesu v Čechách s neodvislými socialisty (anarchisty) v čele s Vilémem Korberem přinesly také americké „Dělnické listy“: Persekuce radikálních socialistů v Rakousku a zvláště v Čechách opět roste. Příští měsíc konáno bude v Praze opětně rozsáhlé politické přelíčení se 17 dělnickými agitátory a žurnalisty. Obžalovaní hlásí se po většině k straně neodvislých socialistů a je mezi nimi též vydavatel orgánu této frakce, „Volný Duch,“ kterýžto list na Žižkově vychází, Alois Haber, muž chorý a otec rodiny, který v poslední době téměř z vazby ani nevyšel (teprve tyto dny byl propuštěn) a jemuž kynou další ještě procesy; dále mladičký spolupracovník téhož listu, Antoním Kalina. Z ostatních obviněných někteří dříve už pykali v žalářích pro politické provinění. Státní zastupitelstvo žaluje všechny z domnělého tajného sdružení za účely prý anarchistickými s heslem ‘VRBA’ (dle zák. zločinu pobuřování atd.) Přelíčení potrvá čtyry dny. Obhájci žalovaných budou dr. Černohorský, dr. Baxa a dr. Sládečěk.

Kalina Antonín Pravoslav (1873 – 1955)