ZPRÁVA VĚZEŇSKÉHO FONDU MDJ PRO RODINY UVĚZNĚNÝCH HORNÍKŮ

K povšimnutí! Výbor, který vydal listiny ku sbírání příspěvků na podporu rodin uvězněných soudruhů ve Woodville, Pa., prohlašuje, že nemůže kvitovat žádné příspěvky které neobdržel a nemůže brát, též na sebe žádnou zodpovědnost za ně a za jejích správné rozdělení a dodání rodinám. Všecky příspěvky mají býti zaslány na výbor, který listiny vydal a jehož pokladníkem je Anton Novák, 550 E. 16. Str. New York. Je to nezbytně nutno, aby se zamezily všecky zmatky, nepořádky a nesprávnosti. Výbor pro podporování rodin uvězněných soudruhů v New Yorku.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 17.03.1894, č. 20