ZPRÁVA Z JEDNOLETÉ ZÁKLADNÍ SLAVNOSTI ČDVS WINFIELD 7.12.1895

Zábava pořádaná ve Winfield v místnosti Františka Kohna na oslavu založení tamního „vzdělávacího spolku,“ těšila se četné návštěvě soudruhů Winfieldských i vůkolních. Soudruh Krajíček vysvětlil přítomným krátkými ale upřímnými slovy účel, za jakým se vzdělávací spolky zakládají a snahou všech dělníků má býti, by se navzájem poznávali, se poučovali, zásadní tisk rozšiřovali a připravovali se k onomu velkému boji práce s kapitálem. Dále bylo předneseno několik básní od soudruhů a všichni přítomní se příjemně a nenuceně bavili tancem a přátelským hovorem, až je probouzející se den upozornil, že jest čas k návratu domu.