ZPRÁVA Z KVĚTNOVÉ SCHŮZE ČDVS Č. II V NEW YORKU (1894)

V poslední schůzi Česko-dělnického vzdělávacího spolku č. II. v New Yorku čtena byla půlletní finanční zpráva tiskového výboru „Dělnických Listů,“ jakož i provolání ke spolkům v zájmu ,,Dělnických Listů “ Obé bylo schváleno jednohlasně a usnešeno, aby spolek předplatil „Dělnické Listy“ a nechal je svázat v ročník pro spolkovou knihovnu.

An každý člen „Dělnické Listy“ odebírá, bylo usnešeno, by členové mezí jinými dělníky co nejvíce agitovali pro tento jediný zásadní list. Dále byl návrh tiskového výboru, aby každý člen přispíval týdně 5 centy na vydávání „Dělnických Listů ,“ bez debaty přijat, vždyť členové Č. D. V. S. č. II. platili až dosud týdně příspěvek 10 centů.

Konečně usnešeno jednohlasně veřejně prohlásiti, že Č. D. V. S. č. II. v New Yorku setrvává jako dříve tak i nadále pevně a věrně na zásadách anarchisticko komunistických, jak jsou obsaženy v „Pittsburské proklamaci“ a volební taktiku rozhodně co neprospěšnou, ba dělnickému hnutí škodlivou zavrhuje.

Po vyřízení spolkových záležitostí menšího výzhamu podniknuta obvyklá týdní sbírka ve prospěch „Dělnických Listů“, která vynesla $2.65.

Ku konci appelováno ještě na všecky členy, aby se nejen do jednoho dostavili v  neděli, 3. června na společný Pic-Nic Č. D. V. S. čís. 2. a ,.Dělnické Družiny Pokroku“ v North Beach, nýbrž aby se i postarali o hojný prodej lístků a o hojnou návštěvu.

Josef Křížek, tajemník