ZPRÁVA Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE ČDVS Č.1 V CHICAGU, 11.3.1895

Česko-dělnický vzdělávací spolek č. 1. v Chicagu odbýval dne 11. března 1895 mimořádnou schůzi. Nejprve přišlo na přetřes postavení pracujícího lidu v přítomné době, které podrobeno důkladné kritice. Při tom kladen hlavní důraz a váha na prospěšnost řádného a slušného revolučního tisku, který jest hlavním faktorem, který pracující třídu přivádí k třídnímu vědomí. Bylo uváděno, že „Dělnické Listy“ newyorské jsou velmi dobrým a slušným časopisem, což nemůže upříti nikdo. Proto Č. D. V. Spolek v Chicagu uznal za dobré, zvolit pro „Dělnické Listy“ pro Chicago dva další jednatele, an jednoho jest málo pro tak velké město. Česko-dělnický vzdělávací spolek odporučuje ctěnému českému dělnictvu za jednatele pro „Dělnické Listy“ soudruhy Mathiasa Hodka, 514 W. 18th Str. a Václava Roda, 613 Throop Str. Chicago. S revolučním pozdravem J. Pešek, tajemník