ZPRÁVA Z PROTIKLERIKÁLNÍCH SCHŮZÍ ANARCHISTŮ V MOSTĚ A DUCHCOVĚ, 11.9.1910

Politický spolek v Duchcově svolal na den 11. září 1910 dvě velké schůze s programem: „Nebezpečí klerikalismu“. Jedna schůze konala se v Mostě u Janského Dvoru za účastenství 300 osob. Druhá schůze svolána v Duchcově do hostince „Austria“, již navštívilo tolik účastníků, že prostorný sál byl do posledního místa vyplněn. Ostatní účastníci již nenalezli místa v sálu, tísnili se v chodbě a postranních místnostech.

Ku schůzím těmto byl poslední dobou telegraficky povolán kamarád Antonín Řehoř, jenž také co referent obě schůze obstaral.

Podnět k těmto schůzím byl dán spolkem bezvěrců severočeských, by posílen byl zápas jejich za bezkonfesionelní školu a odražen drzý útok klerikálů. Současně měly schůze tyto účel semknutí všech bezvěrců ku společné práci na začátku školního roku. Neujasněnost a různost náhledů v taktice protiklerikální v našem školství učinila bez tak již mnohou nedůslednost, z níž klerikální matadoři účelně těžili. Politický spolek v Duchcově, jenž poslední dobou vyvíjí skutečně zdárnou činnost, přispěchal okamžitě na pomoc bezvěrcům a tak dík této součinné práci těšily se obě schůze pěknému průběhu. Návštěvníci obou schůzí, zejména v Duchcově, jistotně nezapomenou i do praxe přenésti dojem, který ze schůzí si odnášeli.

Zejména ženy naše by měly ve větším počtu zúčastniti se podobných protiklerikálních projevů, anto – hlavně v jejich rukou spočívá možnost zdařilé protiklerikální výchovy dítek.

Referáty obou schůzí rozehnaly jistě mnohé nejasnosti v provádění protiklerikální propagandy a bylo by lze si jen přáti, by podobných schůzí se odbývalo více. Vždyť správně napsal Čelakovský ve svých sbírkách: „Chraň se koňského zadku, panského předku a kněze ze zadu ze předu“.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1910)