ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY VŠEOBECNÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU V ERVENICÍCH (1891)

Všeobecný dělnický vzdělávací spolek v Ervenicích odbýval 11.října 1891 valnou hromadu ve které zvoleni do výboru: Jan Šotner, předsedou, P. Jechura a J. Beichman, náměstky, J. Macourek а V. Hauer, jednateli, dále Körner, Martínek, Rosenbaum, Rydvan, Beneš, Růžek a L. Turek. Knihovníky ustanoveni Jan Vildman a Josef Růžek.