ZPRÁVA ZE SCHŮZE ČDVS NEWARK VE WEST ORANGE 24.5.1896

Schůze pořádaná 24. května 1896 soudruhy z Newarku ve West Orange, v hostinci soudruha Františka Schulce, vydařila se znamenitě, neb sešel slušný počet soudruhů z West Orange a okolí. Soudruh Přibil zahájil několika slovy schůzi a pak se ujal slova soudruh J. Březovský, který poukazoval na potřebu podobných schůzí a v delší řečí líčil počátky lidstva a jeho práce a posloupně jeho zdokonalování, jeho zotročení náboženstvím a vládami až po naše časy. Zmínil se též o organisacích dělnických, o revolučním hnutí, jeho potřebě a cíli. K závěrku povzbuzoval k činnosti a k šíření anarchistických idejí mezi vrstvy dělnictva. S provoláním „Na zdar” příštímu lepšímu životu, ukončil svoji řeč, která nalezla ohlasu u všech přítomných. Po něm se ujal slova soudruh Josef Belza, jenž líčil otroctví ve starém Římě, organisaci, povstání a vítězství otroků. Během své řeči dospěl k francouzské revoluci a pak k pařížské komuně, největšímu to triumfu sbratřeného dělnictva v Paříži. Líčil otroctví v dolech sirných na Sicílii, kde jsou malí chlapci od 8 roků, prodávání a k těžké práci přidržováni. Odsuzoval taktiku volební, povzbuzoval ženy, aby se podíleli na hnutí dělnickém a aby vychovávaly děti v duchu revolučním. Vyzváním k agitaci ukončil svoji řeč, která byla taktéž za souhlasu všech přítomných přijata. Soudruh Přibil upozornil na pravdivost řeči pronešených a dal návrh na rozhovor, který přijat. Zajímavý rozhovor, na němž se zúčastnilo mnoho soudruhů, točil se kolem organisace, taktiky a agitace revoluční a vyměněny byly různé náhledy, načež soudruh Přibil ukončil schůzi. Sbírka ve prospěch Dělnických Listů vynesla $2,90 a byla svému účeli odevzdána.